IMG_0884 (1).png

Gourmet Salts ($40 + Shipping)

Gourmet Salts

Hawaiian Black Lava Salt

Himalayan Pink Salt

Fleur de Sel

Smoky Citrus Salt

Mesquite Smoked Salt

Dick Taylor Fleur de Sel Chocolate Bar

Shop Here